Lederskab og samarbejde

For at lede andre må du forstå dig selv.

Kom godt i gang med DiSC i jeres ledelsesteam

God ledelse starter hos dig selv og dit team. Det handler om hvem I er og jeres evne til at samarbejde og bruge hinanden intelligent. Derfor anvender vi ofte DiSC som metode til at tale om personlige præferencer og adfærdsfacetter.

Med afsæt i personlig selvindsigt udvikles jeres mulighed for at være succesfulde i påvirkning og ledelse af medarbejdere og samarbejdspartnere.

Brug DiSC i hverdagen

Lederudvikling er ikke kun inspirerende workshops og events.

Lederudvikling sker, når vi fastholder metoder og nye indsigter i hverdagen.

DiSC udmærker sig som metode ved at være tilgængelig, huskbar og yderst reflektionsskabende som ledelses- og samarbejdsværktøj.

1.

DiSC Leder- og teamudvikling

Vi anvender Everything DiSC Workplace® profilen. Den giver dig og dit team en dybdegående viden om jeres adfærd og måder at arbejde på. Gennem målrettede forløb får I mulighed for at dykke ned i jeres egen profil, lære at tolke andre profiler og opbygge effektive samarbejdsstrategier baseret på DiSC. Dette skaber ikke kun bedre forståelse internt i teamet, men også mere effektiv kommunikation og harmoniske relationer med eksterne samarbejdspartnere.

Vi har solid erfaring for at målrette både individuelle forløb og større tiltag for grupper af ledere og medarbejdere.

2.

Rekruttering og onboarding

Hvad er den rigtige profil til jobbet? Og hvordan får du din nye medarbejder eller kollega effektivt ombord på holdet?

Når du selv behersker DiSC som metode, så åbner der sig mange anvendelsesmuligheder. I stedet for at bruge en mere eller mindre tilfældig personanalyse i din rekruttering, så anbefaler vi, at du bruger den metode, som du selv behersker og forstår. DiSC.

Vi understøtter mange personlige tilbagemeldinger på match mellem kandidat, job og organisation.

Everything DiSC® Sammenligningsrapport giver mulighed for at se to personers ligheder og forskelligheder. Netop det er grundlaget for at forstå potentielle hindringer, fordele og tiltag, når I fx skal indlede et nyt samarbejde i jeres organisation ifm. et Onboarding forløb.

3.

Kultur og organisation

Med kendskab til jeres DiSC profiler som ledere og medarbejdere fås et nyt perspektiv på jeres Kultur og Organisation.

Som et element i en strategisk kultur- og organisationsudvikling giver viden om profiler og arbejdspræferencer en afgørende indsigt ind i udvikling af afdelinger og teams. Netop det er afgørende, når der sættes nye rammer for måder at lede på, samarbejde på og fagligt løse opgaver personligt såvel tværgående i organisationen.

DiSC kan ikke stå alene – men bidrager værdifuldt ind i analysen af organisationens kultur, kompetencer og kapabiliteter.

4.

Konflikthåndtering

Konflikter opstår og skal løses.

DiSC Productive Conflict® anvendes til at fremme selvindsigt i konfliktadfærd og profilernes reaktionsmønstre og tilbøjeligheder. Indsigten giver muligheder for at tøjle destruktive tanker og handlinger. Netop det er grundforudsætningen for, at omdanne konflikter til noget mere konstruktivt og værdiskabende for dig og din arbejdsplads.

Vi arbejder både med konflikthåndtering i læringssammenhænge såvel konkrete situationer, hvor et samarbejdsforhold internt såvel eksternt er konfliktfyldt.

Refine Consulting er Authorized Parther hos Everything DiSC.

Vi giver dig derfor adgang til et af de mest anvendte og anerkendt personprofilværktøjer i Danmark og på verdensplan. Dermed vi du med størst sandsynlighed møde andre ligesindede, der også taler det samme sprog som dig, DiSC.

Du er mere end velkommen til at kontakte os for at høre mere om de mange DiSC Værktøjer,

Inddragende forretningsudvikling

Vi forfiner og nytænker måder at arbejde på, der frigør potentialet for den enkelte såvel som organisationen.
Succesfuld implementering er konsekvensen af inddragende og fremsynet forretningsudvikling.

Vores samarbejde bygger på dybe relationer, der etableres og udvikles over tid.

Citat: Rasmus Steen Malmstrøm,
Ledelsesrådgiver

Ta’ fat på os

Vi er altid klar på en drøftelse af jeres ambitioner. Fang os på en sms eller mail.

+45 25 35 00 01

info@refineconsulting.dk