Bevidst handling.

En verden i konstant udvikling kræver klar ledelsesretning og en tydelig organisation.

Fra strategi til praktisk handling

For os er strategiarbejde meget mere end flotte ord og forkromede præsentationer. Vi er praktikere af natur. Og derfor møder vi vores kunder i øjenhøjde for sammen med jer at omsættes ambitioner til konkrete og praktiske planer.

Vi forstår, at det ikke kun handler om at udvikle strategier, men også om at sikre, at de bliver realiseret med succes. Derfor guider vi jer hele vejen – fra strategiformulering til at træffe de nødvendige skridt for at opnå de ønskede resultater. Vi tror på, at hver virksomhed er unik, og derfor tilpasser vi vores rådgivning til at adressere de specifikke udfordringer og muligheder, I står overfor.

– Ingen strategi opfylder sig selv.

Den organisatoriske parathed og motivation er afgørende faktorer. Derfor fokuserer vi omhyggeligt på den tilgængelige kapacitet og udforsker, hvordan vi sammen kan fremme stærkt engagement og involvering fra nøglepersoner i jeres organisation.

Faserne i strategiarbejdet

Fra overvejelser og ambitioner følger vi nedenstående faser sammen med jer. Det leder os trygt gennem grundige afklaringer henimod realisering af jeres strategiske ambitioner.

1.

Foranalyse

Kvaliteten af en strategiplan afhænger ofte af det grundlag, den er bygget på.

Derfor er en dybdegående forståelse af den nuværende situation, omgivelser og de faktorer, der kan påvirke jeres fremtidige succes afgørende. Hos Refine har vi fokus på at understøtte en kvalificeret foranalyse, der bl.a. skal belyse både ekstern og interne vilkår på kortere og længere sigt.

 • Politik, brancheudvikling, teknologisk til social/kulturel udvikling mv.
 • Konkurrenceforhold såvel kundeperspektiver og krav til udvikling
 • Virkomhedens bundlinjer fra økonomi til medarbejdere og grøn omstilling
 • Organisationsdesign, ledelse og ressourcer
 • Forretningsprocesser

Gennem fælles forståelse og opfattelse af nu-situationen opnås et klar grundlag for det faktiske forandringsbehov, som den videre strategi vil bygge på.

2.

Strategietablering

Om I mener, at jeres virksomhed bidrager til et højere eksistentielt formål, det må vi se til.

Uagtet hvad, så handler strategietablering om at sætte en klar retning mod en fremtid, som I tror på. Her skulle I gerne kunne stå med en solid forretningsmodel, der både følger med tiden, og måske er med til at gøre en forskel for jeres omverden og kunder.

Refine bidrag til at omsætte ambitioner til konkrete strategiske målsætninger, der nedbrydes i spiselige initiativer og praktiske planer. Det giver tryghed, så I kan overskue og nå de ambitioner, I har sat.

3.

Eksekvering

Gennemførsel af konkrete tiltag

Den største opgave er at holde fokus på retningen. Derfor hjælper Refine med opfølgning og konkretisering af de opgaver, der måned efter måned får jer tættere på målene.

Det er de færreste virksomheder i Danmark, der har et hold af dygtige medarbejdere til at sidde klar på bænken til at hoppe ind på banen, og drible afsted med de strategiske initiativer. Så derfor er vi nød til at sætte et skarpt fokus på flere ting, når vi skal planlægge og gennemføre vores ambitioner.

Det vil særligt omhandle:

 • Ledelsesengagement og opbakning
 • Realistisk ressourceallokering op imod den daglige drift
 • Afklaring af ansvarsområder og nødvendige kvalifikationer
 • Tydelige mål og milepæl for de konkrete initiativer
 • Relevant medarbejderinddragelse
 • Tæt opfølgning, evaluerning, tilpasning og læring
 • Motivation og belønning

En strategieksekvering er en konstant prioritering. Og det kræver et skarpt fokus på bolden hele tiden.

4.

Intern og ekstern forandringskommunikation

Forandringsparathed og motivation kommer ikke af sig selv. Nogle gange opstår den, fordi en positiv hændelse pludselig samler mennesker i et fællesskab, der kan få viljen helt til tops. Andre gange er nogle stærkt inspireret af en engageret kollega eller leder, der brænder for en særlig dagsorden.

Jeres succes med de strategiske ambitioner er stærkt afhængige af den samlede organisatoriske opbakning. Og ikke mindst omverdens forståelse af, hvad det faktisk er, som I laver og gerne vil tilbyde dem og jeres kunder fremadrettet.

Inspirende fortællinger, synliggørelse af de resultater i løbende opnår og meget mere vil være nogle af de ting, som vi sammen skal fremhæve og formidle.

Nysgerrig på mere?

Find mere inspiration på bloggen

Hos Refine deler vi løbende vores tanker om aktuelle emner og konkrete cases. Vi håber det kan give dig inspiration til din udvikling.

Inddragende forretningsudvikling

Vi forfiner og nytænker måder at arbejde på, der frigør potentialet for den enkelte såvel som organisationen.
Succesfuld implementering er konsekvensen af inddragende og fremsynet forretningsudvikling.

Vores samarbejde bygger på dybe relationer, der etableres og udvikles over tid.

Citat: Rasmus Steen Malmstrøm,
Ledelsesrådgiver

Ta’ fat på os

Vi er altid klar på en drøftelse af jeres ambitioner. Fang os på en sms eller mail.

+45 25 35 00 01

info@refineconsulting.dk