Gentænk med Refine Consulting

– og sæt nye standarder for måder at arbejde og samarbejde på.

Specialiseret forretningsudvikling i bygge- og anlægsbranchen

Stifter af Refine Consulting, Rasmus Steen Malmstrøm har en særlig passion for byggeriet. Gennem sin ingeniøruddannelse og mange års erfaring som ledelsesrågiver for både små, mellemstore og store danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, besidder Refine Consultning en dyb specialiseret indsigt i byggeriets processer og organisering. 

Desuden understøtter vi beslægtede produktionsvirksomheder såvel mere tekniske servicevirksomheder.

Vi hjælper danske virksomheder over hele landet ved at kombinere dybdegående kendksab til strategi, ledelse, procesoptimering og digitalisering med praktisk erfaring og indsigt i den hverdag, som byggesektoren står overfor.

Vores arbejde omfatter bl.a. strategiudvikling, organisations- og procesudvikling, digitalisering og Business Intelligence samt et særligt fokus på bæredygtig forretningsudvikling og etablering af ESG rapportering. Alle områder hænger utvivlsomt sammen, og her kan vi spille ind med den viden og erfaring, der er nødvendig for at understøtte din virksomheds videre udvikling. 

Når det handler om at få nye tiltag til at virke i praksis, er det vigtigt at være i øjenhøjde med den konkrete medarbejder såvel som ledelsen. Med respekt for opgaver og udfordringer i hverdagen, hvor værdi én til én opnås, så er der grobund for at iværksætte realistiske tiltag, som også forankres hos jer.

Det, kan vi hjælpe din virksomhed med

Vi brænder for at støtte op vores mange kunders organisations- og forretningsudvikling.
Vores samarbejder strækker sig fra tætte fortrolige forløb i enkeltmandsvirksomheder til større danske organisationer.
I samarbejde med dig finder vi den rette samarbejdsform, der matcher de behov, som I står med.

Strategi og forandring

Vi hjælper med at omsætte strategi fra mødelokalet til konkret handling for den daglige ledelse. Dermed kan organisationen samarbejde om en fælles ny retning med gejst og passion.

Læs mere om strategi og forandring her

Digitalisering og Business Intelligence

Vi understøtter procesudvikling, etablering af effektive projekmodeller – alt sammen digitalt understøtte. Det giver mulighed for at skabe overblik gennem stærke rapporteringer over pipeline, produktionsplanlægning, kapacitetsstyring og meget mere.

Læs mere om digitalsering her

Ledelse og DiSC

Hos Refine møder vi mange mennesker på danske arbejdspladser. Til fælles for mange af dem er, at de ønsker at udvikle sig selv og deres samarbejde som ledere og kollegaer. Vi anvender bl.a. DiSC til personlig udvikling såvel fælles leder- og samarbejdsudvikling.

Læs mere om ledelse og DiSC her

Bæredygtighed

Den grønne omstillig fylder mere og mere rundt omrking på danske arbejdspladser. Vi hjælper bl.a. med at nedbryde emnet til en konkret dagsorden, hvor vi er med til at stille skarpt på ESG tiltag og forbedring omkring LCA i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere om bæredygtighed her

Kundetilfredshed

Enhver virksomheder lever af tilfredse kunder.
Netop derfor har vi et særligt fokus på, hvordan I kan drive og udvikle jeres kunderelationer fra start til slut i jeres leverancer og projekter.

Build Collab

På tværs af større bygge- og anlægsprojekter i Danmark hjælper vi med udvikling af målrettede projektteams. Fra entreprenør til rådgiver og bygherre afstemmes succeskriterier og udvikling af tillidsfulde relationer.

Gennem projektforløbet holder vi sammen fokus på at indfri projektets fælles ambitioner.

Inddragende forretningsudvikling

Vi forfiner og nytænker måder at arbejde på, der frigør potentialet for den enkelte såvel som organisationen.

Succesfuld implementering er konsekvensen af inddragende og fremsynet forretningsudvikling.

Afsæt i jeres situation

Dybdegående afklaring af jeres afsæt giver sikkerhed for, at vi sammen skaber robusthed i nye tiltag.

Forankring i hverdagen

Det kræver et vedholdende fokus at stå distancen i hverdagen og holde fast i ambitionerne om nye forretningsmæssige tiltag.

Vi får mennesker til at mødes
og forfiner i fællesskab forretning

 

Sammen med passionerede mennesker sætter vi nye standarder for måder at arbejde på i virksomheden eller på tværs af projektteams.

Vores arbejdsværdier

Vores værdier er grundlæggende for vores virksomhed og styrer alt, hvad vi gør.
Vi arbejder altid på lige fod med vores kunder, er analytiske og vedholdende, og det er centralt for os at have en nærværende tilgang til alt vores arbejde.

I øjenhøjde

Analyserende

Vedholdende

Nærværende

Vil du vide mere?

Vi ved det handler om relationer. Måske du allerede kender nogen, der kender nogen, der har samarbejdet med os?

Start med en snak, så ser vi, om vi sammen kan finde en retning for jer.

Tobias Rydahl
Rådgiver & BI-konsulent
+45 22 53 50 20
tr@refineconsulting.dk

Rasmus Steen Malmstrøm
Ledelsesrådgiver / Direktør
+45 25 35 00 01
rsm@refineconsulting.dk