Build collab

Samarbejde og kundetilfredshed i bygge- og anlægsbranchen

Samarbejdsfokus

Bygge- og anlægsprojekter er ofte komplekst med mange involverede parter, hvilket kan gøre det svært at planlægge og evaluere succes. For at minimere konflikter og sikre et vellykket byggeri er effektiv dialog afgørende. Refine Consulting har udviklet konceptet Build Collab, der fokuserer på at etablere klare forventninger og mål gennem projektforløbet, hvilket fremmer samarbejdet mellem bygherreorganisationen og entreprenøren.

N

Afstemte forventninger og mål for projektsamarbejdet

N

Færre misforståelser og konflikter

N

Effektiv dialog, samarbejde og arbejdsmiljø

Samlet set hjælper Build Collab med at sikre, at byggeprojekter gennemføres på en mere smidig og effektiv måde, hvilket kan resultere i både økonomiske og sociale gevinster.

Det er en klar målsætning at opnå en høj Kundetilfredshed gennem jeres Samarbejdsfokus.

Samarbejdsfokus i hele projektforløbet

1.

Opstartsmøde og Forventningsafstemning

Ved det indledende opstartsmøde samles nøglepersoner fra både bygherreorganisationen og entreprenøren. Mødet er ikke blot en formalitet, det er en vigtig anledning til at diskutere prioriteter og afgørende aspekter af projektet.

Vi sætter fokus på klare forventninger og mål, som vil guide samarbejdet gennem hele projektforløbet. Dette sikrer, at alle i projektorganisationen er skarpt fokuserede på projektets vigtigste elementer og hvordan de skal tackles effektivt. Med dette solide fundament har vi allerede taget det første afgørende skridt mod at realisere et vellykket projekt.

2.

Samarbejdsmøde og Evaluering

Projektorganisationen samles løbende for at evaluere og optimere det igangværende samarbejde.

Det giver jer en mulighed for at måle samarbejdets fremgang og diskutere forventninger og nøgleområder baseret på vores oprindelige prioriteringer. Målingen tjener ikke blot som et overfladisk check; den giver os en klar indikation af, hvor samarbejdet fungerer, og hvor der er plads til forbedring. Dette møde er ikke kun til for at påpege fejl; det er også en mulighed for at anerkende og dyrke de positive elementer i vores samarbejde. Det er et skridt mod en endnu stærkere og mere effektiv projektorganisation.

3.

Kundetilfredshed og afsluttende evaluering

Ved afslutningen af projektet gennemføres en kundetilfredshedsmåling. Denne efterfølges af et afsluttende evalueringsmøde mellem bygherreorganisationen og entreprenøren.

Kundetilfredshedsmålingen, som bygherreorganisationen modtager før mødet, danner grundlaget for diskussionen på mødet. Her vil bygherreorganisationens feedback være omdrejningspunktet for dialogen, hvor både positive og negative aspekter af projektforløbet undersøges og håndteres. Dette møde fungerer som en kritisk evaluering af projektet og dets samarbejdsprocesser og skal afgøre, om de opstillede mål er blevet nået.

Det er et afgørende øjeblik for at lære af erfaringerne og sikre kontinuerlig forbedring i fremtidige projekter.

Kundetilfredshedsmålinger

For nogle projekter vil det være tilstrækkeligt at gennemføre en slutmåling som afsluttende projektevaluering. En slutmåling giver ikke den samme dybe indsigt i et projektforløb, som et forløb bestående af nærværende dialoger gennem et helt projekt. Alligevel kan en slutmåling give en indsigt i bygherres opfattelse af det samlede projektforløb.

I Refine Consulting har vi udarbejdet en spørgeramme til afsluttende kundemålinger, som baserer sig på emner vedr. projektsamarbejde, projektledelse, bæredygtighed og kvalitet, tilfredshed, loyalitet og image. Gennem målingen afdækkes vigtige emner for projektforløbet. Den afsluttende kundemåling gennemføres ved, at Refine Consulting tager kontakt til en udvalgt del af bygherreorganisationen, hvorefter der udsendes en måling via et online survey program.

Dashboard og rapportering

Entreprenøren har adgang til et skræddersyet virksomhedsdashboard, som er en central platform til præsentation og analyse af kundetilfredshedsmålinger. Via dette dashboard kan entreprenøren få en øjeblikkelig og detaljeret indsigt i kundernes feedback. Dashbordet er designet til at være intuitivt og brugervenligt, og det samler alle relevante data fra kundetilfredshedsmålinger i overskuelige grafer, tabeller og andre visuelle repræsentationer.

Dashboardet giver mulighed for at dykke ned i specifikke områder af interesse og foretage sammenligninger over tid eller på tværs af forskellige projekter. Det kan også tilpasses til entreprenørens specifikke behov og præferencer, så det fokuserer på de mest relevante måleparametre. Refine Consulting står for opsætning og vedligeholdelse af dashboardet, hvilket sikrer, at entreprenøren altid har adgang til opdaterede og pålidelige data til at informere beslutningsprocesserne og forbedre virksomhedens ydeevne.

Nysgerrig på mere?

Find mere inspiration på bloggen

Hos Refine deler vi løbende vores tanker om aktuelle emner og konkrete cases. Vi håber det kan give dig inspiration til din udvikling.

Inddragende forretningsudvikling

Vi forfiner og nytænker måder at arbejde på, der frigør potentialet for den enkelte såvel som organisationen.
Succesfuld implementering er konsekvensen af inddragende og fremsynet forretningsudvikling.

Vores samarbejde bygger på dybe relationer, der etableres og udvikles over tid.

Citat: Rasmus Steen Malmstrøm,
Ledelsesrådgiver

Ta’ fat på os

Vi er altid klar på en drøftelse af jeres ambitioner. Fang os på en sms eller mail.

+45 25 35 00 01

info@refineconsulting.dk