Mød Refine Cosulting

Hos Refine har vi det til fælles – at vi bræder for at være en del af meningsfyldt og målrettet organisations- og forretningsudvikling.

Vi er praktikere af natur og baggrund. Mange kender os for netop at være i øjenhøjde med den dagligdag, som ambitioner om udvikling skal tænkes ind i.

Refine Consulting arbejder med forrretningsudvikling inden for særligt byggeri- og anlæg. I forlængelse heraf har vi også stærkt repræsenteret inden for særligt projektorienterede produktionsvirksomheder samt mere tekniske servicevirksomheder.

Vores markedsfokus er i høj grad baseret på en specialiseret indsig i de konkrete processer og markedsforhold, som vores kunder befinder sig i.

Ingeniører og forretningsudviklere

Som ingeniører er vi trænet i at løse komplekse problemer, anvende systematisk tilgang og tage datainformerede beslutninger.

Netop det er afgørende, når vi dykker ned i avancerede processer og systemer. Med en logisk og analytisk natur er vi i stand til at nedbryde opgaven i mindre bidder. Det er i vores verden afgørende for at fremme en sikker udvikling og løsning.

Med vores solide baggrund har vi oparbejdet værdifuld erfaring inden for organisations- og forretningsudvikling. Vi balancerer konstant mellem behovet for grundige analyser for at træffe velinformerede beslutninger og behovet for effektiv fremdrift i vores udviklingsforløb

Hos Refine samarbejder vi med andre dygtigere rådgivere og konsulenter, som er en tæt del af vores organisation. Det gør vi med respekt for, at specialistviden er afgørende. Derfor bringer vi de rette kompetencer ind i vores udviklingsforløb.

Refine Consulting er partner på systemet og databasen, EPD Insight.

Vi ønsker nemlig at styrke hele byggebranchens mulighed for at levere byggerier med mindre miljøpåvirkninger via de mange produktspecifikke EPD’er, der hele tiden bliver offentliggjort. Det er med til at skærpe de avancerede LCA beregninger.

Derfor har vi etableret EPD Insight, der giver dig fri adgang til et samlet sted med omfattende miljøvaredeklarationer. Uanset om du er en visionær bygherre, en miljøbevidst rådgiver eller en effektiv entreprenør, leverer vores værktøj en let metode til at finde de rigtige produkter og emissionsfaktorer fra nordiske EPD-databaser.

Her gør EPD Insight det nemt at overskue og let at anvende for din virksomhed i hverdagen. Gør en positiv forskel for miljøet og for din virksomhed med EPD Insight!

Vores værdigrundlag

Som mennesker udgør vi hos Refine et bredt team, hvor vores personlige natur er styrende for vores tiltag til et samarbejde og værdigrundlaget herfor.

Vi er stærkt orienteret mod de mennesker, som vi indgår i arbejdsfællesskaber med. Vi får energi gennem relationsskabelse og tror på, at vi bedst løser vores opgaver, når vi har et stærkt fællesskab der, går mod et fortroligt og kollegialt forhold. Netop derfor er vi både nærværende og i øjenhøjde med vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi arbejder ofte med komplekse problemstillinger både af organisatorisk karakter såvel procesmæssigt og teknologisk. Gennem en naturlig analytisk tilgang til vores opgaveløsninger formår vi derfor at nedbryde problemstillinger effektivt. Vi indgår i travle miljøer, hvor vores vedholdenhed er helt afgørende for at drive vores forløb sikkert frem.

I øjenhøjde

Analyserende

Vedholdende

Nærværende

Ta’ fat på os

Vi er altid klar på en drøftelse af jeres ambitioner. Fang os på en sms eller mail.

+45 25 35 00 01

info@refineconsulting.dk