Digitalisering og

Business Intelligence

Viden er afgørende – og du og dine medarbejdere går rundt med den største viden om jeres virksomhed. Men hvordan opsamles, systematiseres og digitaliseres den viden således, at I slipper af med manuelle arbejdsgange og sikre, at viden og informationer ikke går tabt?

Hos Refine Consulting hjælper vi en lang række danske virksomheder med en effektiv og givende digitaliseringsproces.

Skab struktur og effektivitet i organisationen

I takt med, at virksomheden vokser, så bliver der brug for, at få en mere ensartet og struktureret tilgang til opgaver og projekter.

Med mange års erfaring som ledelsesrådgivere er vi specialiseret i procesudvikling og digitalisering med en velafprøvede metode og tilgang, der sikrer så gnidningsfri en proces som muligt, når forandringer træder ind i vores hverdag.

Du får en procesmodel og softwareløsninger, der virker fra starten, og vi står selvfølgelig for at facilitere alt fra kortlægning af jeres nuværende arbejdsgange til udviklingen af en ny digitaliseret arbejdsgang.

I er med hele vejen, så vi sikrer, at I står tilbage med et værktøj, der virker på alle niveauer i jeres organisation.

Målet er, at I som organisation står med et værktøj og en arbejdsgang, der sikrer:

N

Større effektivitet

N

Skaber bedre overblik

N

Minimerer risikoen for fejl og risici i projekter

Her under kan du læse mere om selve processen, arbejdsmetoden og hvilke softwareløsninger, vi kan være behjælpelige med at integrere hos jer.

Certificeret partner i Gluu

Sikring af kvalitetsledelse (ISO9001)

Processystemer (BPM)

Business Intelligens (BI)

Procesudviklingen fra start til slut

1.

Kortlægning af processer – “as is”

I første step analyserer vi på jeres nuværende arbejdsgange i virksomheden – både de formelle og de uformelle – for at kunne kortlægge, hvordan I arbejder i dag, og hvad der virker – og hvad der måske ikke virker i jeres hverdag.

Her benytter vi GLUU, der er et dynamisk BPM system (Business Process Management System), der desuden rummer et aktivt opgave- og sagshåndteringssystem med lidt flere muligheder end mange lignende systemer.

GLUU giver os mulighed for at visualisere, kortlægge og optimere komplekse forretningsprocesser – og derfor vil det være et program, der kommer til at følge jer ud i hverdagen, når digitaliseringsprojektet afsluttes til sidst.

2.

Procesudvikling – “to be”

I det næste step i vores samarbejde kigger vi ind, hvordan vi ønsker, at slutresultatet bliver. Baseret på den viden, vi har indhentet fra analysen i første step, jeres ønsker og den erfaring, som vi bringer til bordet, går vi i gang med at udvikle jeres organisations digitaliseringsplan sammen.

Også her benytter vi GLUU. På den måde kan vi etablere de nye processer digitalt, og GLUU giver os samtidig den fordel, at I kan koble jeres dokumentstandarder og nuværende instruktioner og dokumentation op i softwaren. 

I denne del af processen vil I også opleve en overgang fra manuelle og individuelle tilgange i jeres sagsstyring til en mere automatiseret sags- og opgavestyring. Når dette er etableret, vil det også give jer et stærkt fundament at arbejde ud fra i fremtiden.

3.

Test og implementering

I step 3 arbejder vi med at teste og implementere jeres digitale transformation hos medarbejderne.
Netop en transformation er det rette ord for det, som mange medarbejdere vil opleve, når deres arbejdspladser digitaliseres i stigende grad, og derfor kræver det også tid og ro til at teste de nye arbejdsgange løbende af i forskellige dele af virksomheden.

Vi har stor erfaring i både testfasen og implementeringsfasen, og derfor hjælper vi både i det strategiske lag og på det operationelle niveau. Dermed bliver vi sammen i stand til at håndtere og imødekomme den forandring, der kommer for mange af jeres ansatte.

En succesfuld implementering består nemlig af, at vi sammen rammer et realistisk niveau, hvor flest mulige har oplevelsen af at lykkes, og I som ledelse har skåret flest mulige manuelle processer væk.

 

Proceskortlægning med GLUU

GLUU er et dynamisk BPM system (Business Process Management System), der giver os mulighed for at visualisere, kortlægge og optimere komplekse forretningsprocesser.

Vi anvender denne software som en integreret del af vores procesarbejde, med fokus på udvikling og digitalisering. GLUU udgør fundamentet for vores tilgang til at styrke virksomheder ved at strukturere og optimere deres processer og projektmodeller.

Med vores erfaring og specialisering har vi det der skal til for at drive en kortlæning og udvikling, der ikke kun forbedrer effektiviteten og skabe et bedre overblik, men også minimerer risici i udførelsen af opgaver og projekter.

Besøg GLUU.biz for mere inspiration

Enkel og aktiv sagsstyring

GLUU strækker sig ud over at være blot et procesudviklingsværktøj. Afhængigt af jeres organisations ambitioner, bringer vores solide erfaring en enkel og aktiv tilgang til sagsstyring.

Dette indebærer en overgang fra manuelle og individuelle tilgange i jeres sagsstyring til en mere automatiseret sags- og opgavestyring. Ved at forankre processer og organisationens projektmodel gennem GLUU opnår I ikke kun struktur, men også en effektivitet, der sparer tid og ressourcer.

Vores tilgang indebærer oprettelse af projekter og sager baseret på aftalte skabeloner, hvilket sikrer en klar rolle- og opgavefordeling i teamet eller afdelingen. Den fælles proces- og projektmodel skaber ikke blot struktur, men også gennemsigtighed og forudsigelighed.

Dette fundament af transparens og forudsigelighed er afgørende for at opbygge en robust sagsstyring, der kan imødekomme udfordringer og sikre en effektiv gennemførelse af projekter og opgaver.

Overblik med BI rapportering

I dag opnår I måske jeres overblik gennem adskillige excellister, der viser vigtige opgaver, deadlines og kritisk information.

Ved dygtigt at integrere Business Intelligence (BI) systemer direkte med GLUU og andre centrale forretningssystemer har vi opnået mere end blot adgang til data. Det er blevet en nye vigtig måde at automatisere overblik og ledelsesrapportering.

Gennem integreringen får vi en direkte og øjeblikkelig adgang til organisationens forretningsdata. Dette eliminerer manuelle processer og forsinkelser, og vi kan arbejde med realtidsinformation for at træffe informerede beslutninger.

BI systemerne giver os mulighed for at sammenstille og analysere store datamængder fra diverse kilder. Derfor udvikler vi skræddersyede overblik og dashboards, der præsenterer relevante KPI’er og nøgleindikatorer på en intuitiv måde. Dette gør det muligt for ledelsen at få øjeblikkelig indsigt og følge performanceudviklingen på en visuel og forståelig måde.

Ved at udnytte BI-værktøjer automatiserer vi rapporteringsprocessen. Dette sparer tid, reducerer risikoen for fejl og sikrer, at ledelsen konstant har adgang til opdaterede og nøjagtige rapporter.

Inddragende forretningsudvikling

Vi forfiner og nytænker måder at arbejde på, der frigør potentialet for den enkelte såvel som organisationen.
Succesfuld implementering er konsekvensen af inddragende og fremsynet forretningsudvikling.

Vores samarbejde bygger på dybe relationer, der etableres og udvikles over tid.

Citat: Rasmus Steen Malmstrøm,
Ledelsesrådgiver

Ta’ fat på os

Vi er altid klar på en drøftelse af jeres ambitioner. Fang os på en sms eller mail.

+45 25 35 00 01

info@refineconsulting.dk