Tillid Gennem Projektforløbet Er Dit Ansvar

aug 1, 2020 | Ledelse og Læring, Teamsamarbejde i byggeriet

Der er mange roller og personer inde over et projekt, men hvem har ansvaret? Grænseflader for de tekniske og faglige opgaver bliver beskrevet. Men nogle gange bliver ansvaret for samarbejdet ikke beskrevet.

Flere ønsker at fremme samarbejdet

Gennem de seneste år har flere og flere aktører i byggeriet sat langvarige samarbejdsrelationer højt på dagsordenen. Fx via projekter udbudt som strategiske partnerskaber eller med krav til samarbejdsfokus fra dag 1. Årsagen er entydig. Det er sjovt at være på projekter, der har et fedt arbejdsmiljø, og hvor alle hjælper hinanden. Vi får hurtigt etableret principper for, hvordan vi løser ting effektivt. Og alle får mere med hjem, når vi bruger tiden til at bygge og samarbejde.

Vi skal nu selv være i stand til at gøre det

Der hvor den dygtige og bedste virksomhed kommer til at adskille sig, er på evne til selv at tage ansvaret. Den dygtigste projektleder sørger for, at de klassiske grænsefladeskemaer får selskab af fokus på forventninger og krav til et seriøst samarbejde. Fra bygherre til underentreprenør.

Nogle af de ting, som de dygtigste gør, er at tager ansvar for

  • direkte ledelse af samarbejdsrelationer
  • sammenhold fra bygherre til underentreprenør
  • tværgående udvikling af færdigheder på tværs af samarbejdspartnere

Fordi vi skal bygge sammen igen og igen

Vi vil gå længere for hinanden, når vi er i samme båd. Uagtet om det er et konsortie af virksomheder, der har fundet sammen, eller gentagne relationer til samme underentreprenør, der understøtter det rigtige mindset, så er svaret sammenhold. Teams holder sammen, og det giver pludselig mening at ‘træne sammen’. Vi finder fælles måder at samarbejde på. Planlægge på. Uddanne vores mennesker på.

/Rasmus Steen Malmstrøm, Ledelsesrådgiver

Rasmus Steen Malmstrøm

Ledelsesrådgiver / Direktør
+45 25 35 00 01
rsm@refineconsulting.dk