Fra Den Travle Drift Får Vi Nu Langt Lys På

sep 17, 2020 | Ledelse og Læring

En verden af uvished

I Den Lille Leder om lederskab i entreprenørbranchen, beskrives projektlederen som rationel beslutningstager, der løser opgaver i en verden af uvished. Det er nogle år siden Martin Juhl skrev bogen, men vi arbejder stadig i en verden af uvished. Der er rigtig mange ubekendte, når vi sætter skovlen i jorden – i projektet, omgivelserne, leverancerne, samarbejdspartnerne, vejrforholdene etc.

Da jeg var en del af ledelsen hos Barslund, blev jeg selv opslugt, når uforudsete forhindringer opstod. Fordi driften har første prioritet – selvfølgelig.

Citat: Martin Juhl, Ledelsesrådgiver

Hvis vi går i stå eller producerer for langsomt, når vi ikke afleveringsterminen og de daglige udgifter er store. Vi møder udfordringer, som hverken entreprenør eller bygherre har forventet eller indregnet. Minuturet er i gang! 

Driften kalder

Udfordringerne er vigtige og haster, så derfor tager de entreprenørens og branchens fokus. Det går ud over de aktiviteter, der ikke haster, men er vigtige i det lange perspektiv. De forretningsmæssige tiltag, forebyggende arbejdsgange, udvikling af kompetencer og registrering af nye muligheder. Vi ved godt, at vi også skal investere i det langsigtede fokus, og derfor sætter vi skibe i søen, men bruger ikke altid den nødvendige tid på grundige afklaringer og undersøgelser, inden vi træffer beslutningen. Eller måske bliver de gode intentioner ikke ført helt igennem – driften kalder!  

Et nyt perspektiv

Frigjort fra driften, kan jeg flyve op i helikopteren og få et bredere perspektiv. Det er inspirerende heroppe – og jeg kan se hvad vi gør idag, se vores mål, og bidrage til hvordan vi når derhen. Men i rette tempo; for når vi tager medarbejdernes fokus, så tager vi det fra et andet sted, som også kræver et vedholdende fokus. Derfor er eksekvering og implementering af forretningsmæssige tiltag hamrende krævende, og bør udøves med disciplin og retning.

Jeg står klar med seletøjet på. Til at lave en overflyvning over dygtige virksomheder og bidrage med nye perspektiver, når driftens dybe røst bliver ved at kalde. Eller når der blot er brug for hjælp til at udnytte mere af potentialet.

Bedste hilsner fra

Martin Juhl, Ledelsesrådgiver

Rasmus Steen Malmstrøm

Ledelsesrådgiver / Direktør
+45 25 35 00 01
rsm@refineconsulting.dk