Se, hvordan DISC gav stor værdi i Holbøll A/S

Industri:
Entreprenørvirksomhed

Ydelser:
DISC, workshops og ledersparring

Resultater:
Forbedret teamdynamik, øget kundeindsigt og vedvarende uddannelse af medarbejderne

“Afdelingslederne har brugt det rigtig meget til at sammensætte teams. De har taget det til sig. Nu har de et projekt, og så samler de et hold, hvor de har DISC in mente.” Citat: Carl-Ole Holbøll, Adm. direktør 

 

 

Udfordring

Holbøll A/S – en entreprenørvirksomhed i Næstved med ca. 200 medarbejdere – ønskede at forbedre teamdynamikken og samarbejdet internt i virksomheden.

De ønskede endnu bedre kommunikation mellem medarbejdere, optimering af deres teams, så de bedre kan matche de forskellige personlighedstyper og kompetencer i deres projekter.

Holbøll har et stærkt værdisæt, som bygger på at værne om relationer – både internt og eksternt. En enkel og  entreprenant tilgang til opgaveløsning og samarbejder. I forlængelse af virksomhedens udvikling og vækst opstår der et særligt behov for at fastholde den gode dynamik og samspil i organisationen. Netop derfor har Holbøll valgt aktivt at gå i gang med udvikling af deres personale. 

 

Løsning

Refine Consulting introducerede i DISC profiler til Holbølls ledergruppe. I første omgang tog forskellige medarbejdere en personlighedstest og feedback for at sikre, at alle funktionærer havde det samme sprog at tale og erfare ud fra som team.

Herefter faciliterede vi en række workshops for både lederteamet og afdelingslederne for netop at skabe en åben kommunikation omkring ens egen profil og ikke mindst for at give en forståelse af, hvad ens kollegaerne vægter højt.

Via personprofilerne, workshops og et etablerede nyt sprog på tværs af organisationen, er det blevet meget tydeligt 

60 funktionærer er blevet DISC-profileret med personlig test og feedback samt indgået i et lærings- og udviklingsforløb efterfølgende. Forløbet derefter var bygget op i flere moduler, for at man over en periode kunne udvikle sprog og komeptencer til at benytte DISC.

Øve, hvordan man tilpasser sin kommunikations- og samarbejdsstil i samspil med kollegaer, samarbejdspartnere og kunder. 

Målet har været at skabe et samlet fælles sprog som organisation, hvor vi har en fælles forståelse for forskelligheder som mennesker – og hvordan vi kan understøtte hinanden i vores måder at reagere på og håndterer vores temperamenter på. 

Holbøll ønsker at fastholde sproget, og derfor introduceres DISC-profileres alle nye medarbejdere i forbindelse med deres onboarding og opnår en samtale med deres nærmeste leder, hvor de får en gensidig forståelse for hinandens personprofiler. Ydermere gennemfører vi årlige lærings- og udviklingsforløb for nye medarbejdere.

Det første opfølgningsforløb er gennemført i maj 2024 for 12 nye medarbejdere. 

 

Resultater

Z

Forbedret teamdynamik

Afdelingslederne bruger nu DISC profiler til at sammensætte de rette teams. Dette har øget effektiviteten og samarbejdet.

Z

Åben kommunikation

Medarbejderne er blevet bedre til at åbne op og dele oplevelser, hvilket giver færre usagte frustrationer.

Z

Kundeindsigt

Produktionen har fået større indblik i kundernes ageren og behov, hvilket fremmer kundetilfredsheden og medarbejdertilfredsheden.

Z

Vedvarende uddannelse

DISC værktøjerne er blevet en del af den årlige uddannelse for Holbøll A/S’ medarbejdere, hvilket sikrer øget brug af DISC.

Z

Onboarding

DISC værktøjerne er blevet en del af den årlige uddannelse for Holbøll A/S’ medarbejdere, hvilket sikrer øget brug af DISC. (noget med onboarding fra afsnit i venstre side)

“DISC profilerne har været med til at optimere vores teams og tage luften af ballonen ved konflikter. Vores produktion forstår nu bedre kundernes behov, og vi har generelt fået et bedre arbejdsmiljø.”

– Carl Ole Holbøll, Adm. direktør

Den korte introduktion til DISC

DISC er en personlighedsmodel, der bruges til at forstå og beskrive menneskers adfærdsmønstre. Modellen opdeler personligheder i fire hovedtyper:

D – dominerende: Direkte, handlekraftig og beslutsom.
I– indflydelse: Udadvendt, impulsiv og talende.
S – stabilitet: Stabiliserende, rolig og omsorgsfuld.
C – grundig: Systematisk, faktaorienteret og kvalitetsbevidst.

DISC-metoden hjælper med at forbedre samarbejde, kommunikation og forståelse i både personlige og professionelle sammenhænge. Den bruges ofte i teamudvikling, lederskab og salgsstrategier.

DISC

Skal vi hjælpe dig i gang med næste skridt i din virksomhed?

Hos Refine Consulting handler det om relationer.

Måske du allerede kender nogen, der kender nogen, der har samarbejdet med os?
Start med en snak, så ser vi, om vi sammen kan finde en retning for jer.

Rasmus Steen Malmstrøm

Ledelsesrådgiver / Direktør
+45 25 35 00 01
rsm@refineconsulting.dk

Tobias Rydahl