Privatlivspolitik

Anvendelse af personoplysninger
Refine Consulting ApS behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles
med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv. På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder. De personoplysninger, vi indsamler, afhænger af din brug af vores hjemmeside og inkluderer både data, som du selv forsyner os med, og data, som vores hjemmeside indsamler automatisk. Leveringen af personoplysningerne er frivillig.  

Hvilke informationer indsamler vi
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk enhedsspecifik information såsom din enheds IP- eller MAC-adresse. Denne type information bruges primært til at kommunikere med din enhed og for at sikre, at hjemmesidens indhold bliver præsenteret så effektivt som muligt. Vi kan også anvende cookies og lignende teknologi til at indsamle information fra din enhed. En cookie er en fil, som lagres på din enhed i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Denne type information kan vi efterfølgende tilgå, bl.a. med henblik på at forbedre din oplevelse ved senere besøg på vores hjemmeside.  

Hvorfor indsamler vi data
Vi indsamler udelukkende personoplysninger til det/de formål, du specifikt har givet tilladelse til, eller som er nødvendige for at kunne indfri lovmæssige interesser. Vi anvender ikke automatiske processer til at træffe beslutninger. Det primære formål med indsamling af persondata er: Forsyning af cookiedata for at muliggøre og/eller analysere forsyningen af tredjepartsfunktioner såsom social media-plugins samt forbedring af din brugeroplevelse ved at analysere din brug af vores hjemmeside. Forsyning af cookiedata med henblik på indsamling af statistisk for anvendelse af hjemmesiden via Google Analytics. Administration af din relation til Refine Consulting ApS. Salg og markedsføring overfor potentielle såvel som eksisterende kunder. Nødvendige formål for vores lovmæssige interesser: Forsyning af hjemmesiden og forskelligt indhold, inkl. brug af data gennem teknisk session cookies og lignende. Besvarelse af henvendelser fra dig eller myndighederne. Overholdelse af juridiske forpligtelser. Beskyttelse og håndhævelse af dine rettigheder og interesser. Opfyldelse af lovmæssige virksomhedsbehov, inkl. virksomhedsdrift og -udvikling.  

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.     Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Refine Consulting ApS.  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Refine Consulting ApS behandler dine personoplysninger på.  

Indsamling og behandling af data i forbindelse med målinger og undersøgelser udført af Refine Consulting
Refine Consulting ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Når du udfylder og indsender en måling eller undersøgelse giver du samtidig samtykke til, at Refine Consulting ApS på vegne af vores kunder må behandle (herunder indsamle, opbevare, slette og anonymisere) oplysninger om dig, herunder din tilkendegivelse af forskellige aspekter vedrørende virksomheder eller særskilte projekter til det formål at give vores kunder indsigt i det arbejde de udfører. Samtykket kan til enhver tid kaldes tilbage ved at kontakte Refine Consulting ApS, og dine personoplysninger vil ikke længere blive behandlet til brug af ovenstående formål. Refine Consulting ApS opbevarer dine personoplysninger i perioden fra du giver samtykket og frem til et samarbejde ophører, således det vil være muligt at integrere historik i fremtidige undersøgelser og virksomhedsrapporter med mere.

Anvendelse af tredjeparter
Refine Consulting ApS anvender tredjeparter i varierende omfang til indsamling og visning af data. Link til tredjeparts hjemmesider eller information bruges som en service til alle som besøger vores hjemmeside. Bruger du links, som henviser til andre hjemmesider, er Refine Consulting ApS ikke ansvarlig for din færden på disse hjemmesider. Her vil privatlivspolitikken fra den pågældende hjemmeside være gældende. Desuden anvendes tredjeparter til gennemførsel af spørgeundersøgelser og datavisualisering.

Spørgeundersøgelser
Hvis du deltager i en spørgeundersøgelse udsendt af Refine Consulting ApS bruges din data typisk som et bidrag til en større undersøgelse og indeholder ikke individuel information om dig med mindre du på anden vis giver samtykke til dette. Vi kan dog identificere individuelle respondenter via e-mail og vil i visse tilfælde følge op på individuelle besvarelser med det formål at forbedre den samlede datamængde. Spørgeundersøgelser og andre målinger gennemføres i forbindelse med det arbejde vi udfører for vores kunder.

Datavisualisering
Refine Consulting ApS anvender tredjeparter til databehandling og visualisering af data i form af interaktiv rapportering og dashboard visninger, som kun er tilgængelige for vores kunder.  

Kontakt os
Har du spørgsmål eller bekymringer vedrørende brugen af dine persondata, eller ønsker du at benytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Du kan ved skriftlig anmodning til os enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så tilfælde ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Anmodningen sendes til:
Refine Consulting ApS
Grumstolsvej 49
8270 Højbjerg

info@refineconsulting.dk

Revideret den 04. oktober 2022